Çevre Bakanı'na bir kaç sözümüz var...


Çevre Bakanı Sn. Veysel Eroğlu'na bir kaç sözümüz var...

ALLIANOI'Yİ YOK ETMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!

Çevre Ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, geçmiş yıllarda bir konuşmasında, "Hamdolsun barajlarımız sularla doluyor” demişti. Son konuşmalarından birinde ise şunları söylemiş :

"Diğer hususlara gelince efendim: Yortanlı için… Biliyorsunuz, Yortanlı'da tarihî bir Paşa Ilıcası kaplıcası var ama burada iki tane tarihî unsur vardı: Bir mozaikler, bir de "peri kızı" adıyla bir heykel çıktı, bir de sütunlar var. Geri kalanın tarihî bir şeyi yok. Bunları biz aldık, tamamen peri kızını Bergama Müzesine teslim ettik. Sütunlar zaten yerinde kalıyor. Koruma Kurulu özellikle bu alanın tekrar kille kaplanması şeklinde bir karar verdi. Ona göre projeler yapılıyor. İnşallah bu onaylandıktan sonra biz hemen kille kaplayacağız ve neticede burada su tutacağız. Baraj bitti, ama maalesef Koruma Kurullarındaki bu karar gecikmesi dolayısıyla Yortanlı Barajı bekliyordu. Ama önümüzdeki dönemde su tutacağımıza ben inanıyorum..."

Görüldüğü gibi, “hamdolsun” ve “inşallah” larla yönetilen 'istikrarlı' bir çevre ve orman politikası var.

Sayın Bakan’a şunu sormak isteriz:

“Yortanlı Barajı’nın bir an önce su tutmasını ne için istiyorsunuz?” Büyük bir olasılıkla, diyeceksiniz ki: “Tarım alanlarının sulanması için .”

Bilmem anımsar mısınız Sayın Bakan (ki o tarihlerde DSİ genel Müdürü olarak görev yaptığınıza göre anımsamamanız olanaksız), Allianoi Girisim Grubu'nca 2005'te açılan ilk dava, basında “Tarihi Dava” olarak nitelendirilmişti. Davanın konusu, Allianoi’nin Yortanlı Barajı suları altında kalmasının önlenmesi için projede değişiklik yapılması ya da aks yerinin değiştirilmesiyle ilgiliydi. Bu talepleri içeren dilekçemiz, D.S.İ. Genel Müdürlüğü, Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı’nın 12 Mayıs 2005 tarihli kararıyla reddedilmişti. İşte bu Kararın iptali istemiyle, Allianoi Girişim Grubu’nca açılmıştı dava.

İzmir 2. İdare Mahkemesi, davamızın reddine karar vermişti. Temyize götürdüğümüz Mahkeme kararı hakkında Danıştay 6. Daire, 22 Mayıs 2009'da Bozma Kararı verdi. Danıştay 6. Daire, bu tarihi Bozma Kararı' yla, Yortanlı Barajı'nın gövdesinin, aks yerinin yeniden tartışılmasının önünü açmıştır.

Bu inat olmasaydı...

Eğer DSİ, bizimle inatlaşma içine girmemiş, başvuru dilekçelerimizi dikkate alarak o yıllarda (2005’te) Yortanlı Barajı'nın aks yerini tekrar gözden geçirip, değiştirmiş olsaydı, hem Allianoi kurtarılmış olacaktı hem de Baraj çoktan su tutmuş ve bölgenin sulama gereksinimi için kullanılıyor olacaktı. Çok büyük olmasa da ihtiyacı karşılayacak bir baraj, çoktan hizmet veriyor olacaktı.

Bu nedenle, yapmak istediğiniz oyunu görüyor, bölge köylüsüyle, Allianoi’yi kurtarmak isteyen çevrelerin karşı karşıya getirilmeye çalışılmasını şiddetle kınıyoruz. Esas olarak sizler (DSİ), Allianoi’yi yok etmek pahasına “Büyük hacimli bir baraj” inadıyla, bu sorunun (tarım alanlarının sulanmasıyla ilgili sorunun) çözümünü engellemiş oldunuz.

DSİ, yöre halkını, köylüleri ve kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmelidir... Tarım alanlarının sulanamamasından doğan zararın esas sorumlusu DSİ’dir.

Peki bu acelenin nedeni nedir?

Bu konuda bir noktaya daha dikkati çekmek isterim: DSİ’nin ve ne yazık ki Kültür bakanlığı’nın da, son günlerde artan, “Yortanlı Barajı’nın bir an önce su tutması yolundaki çabaları” dikkat çekiyor ve düşündürücüdür. Haydi itirazları ve devam eden yasal süreci bir yana bırakalım. Baraj gövdesi tamamlanmış olsa da sulama kanaletleri henüz ortada yok… Hatta henüz ihale bile edilmedi. Kanaletlerin yapımı, uzmanlara göre yıllarca sürecektir.

Daha sulama kanaletleri ortada yokken, Yortanlı Barajı’nın su tutması için neden bu kadar acele edildiğini biz merak ediyoruz!… Bunun nedenini sayın Eroğlu mutlaka biliyordur. Bir dahaki konuşmasında da onu söylemesini bekliyoruz.

İzin vermeyeceğiz...

Bu vesileyle tekrarlıyoruz: 2001’de 1. Derece Sit alanı olarak tescil edilen Allianoi’nin yok edilmesi, gerçek bir hukuk, tarih ve doğa cinayeti olacaktır. Bir insanlık mirası olan Allinoi'nin çamurlara gömülmesine ve yok edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.

01.11.2009
Alime Mitap
http://www.turnusol.biz/public/makale.aspx?id=5818&pid=19&makale=Bu acele neden acaba?