Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu 22 Mart BASIN AÇIKLAMASI -


Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu 22 Mart BASIN AÇIKLAMASI -

- Bileşeni olduğumuz STHP (Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu)'nun Basın Açıklaması bu sayfada (altta) dır.

Alime Mitap

Allianoi Girişim Grubu Dönem Sözcüsü

________________________________________________

BASINA VE KAMU OYUNA

22 Mart 2009

Bundan tam 17 yıl önce, suyun ilk kez alınıp satılabilen bir mal yerine konduğu Birleşmiş Milletler Rio Konferansında, dünya halklarının ve tüm canlıların su hakkına göz dikenler 22 Mart tarihini “Dünya Su Günü” olarak ilan ettiler.

22 Mart’ın dünya su günü olduğunu ilan edenler, bugün Sütlüce’deki kongre binasında 5. Dünya Su Forumu adı altında toplantılar düzenleyenlerdir.

Onlar, 16 Mart’ta Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformunun Sütlüce Kongre Merkezi önünde basın açıklaması yapmasını biber gazıyla, plastik mermiyle ve göz altılarla engelleyenlerdir.

Onlar, Türkiye ve dünyadaki tekeller ile ülkemizdeki işbirlikçileridir.

Onlar, son bir haftadır yaptıkları toplantıların sonunda:

-         Evlerimize kontörlü su sayaçlarının takılması,

-         Suyun piyasada fiyatlandırılması ,

-         Tarlaların bile kontörlü sayaçlardan geçen su ile sulanması,

-         Nehirlerin üzerine onlarca baraj inşa edilmesi,

-         Tamamen kurumaları pahasına da olsa derelerin, akarsuların yollarının değiştirilmesi,

-         Yer üstündeki bütün su kaynaklarının depolanabilir hale getirilmesi, yer altı sularının kullanıma açılması,

-         Doğanın kendi çevriminin geri dönüşsüz bir şekilde bozulmasına yol açacak alt yapıların inşa edilmesi,

-         Dere, göl, lagün ve yer altı akiferlerinden oluşturdukları su depolarına su transferi yapılması,

-         Su alt yapı yatırımlarının hızlandırılması için dış borçlanma kanallarının daha da açılması, IMF ve Dünya Bankası gibi tefeci kurumlara verilen tavizlerin daha da arttırılması

-         “Kirleten öder” prensibiyle, doğa katliamlarının meşrulaştırılması,

-         Sermayenin krizinin, tüm canlıların suyunu satışa çıkararak aşılması  

Kararlarını alanlardır.

Bu nedenle bizim, Suyun Ticarileşmesine Hayır Platformunun bileşenleri olarak bugün burada toplanmamızın nedeni 22 Mart Dünya Su Gününü kutlamak değildir. Çünkü biz, suyumuzu satmaya çalışanların süslü sözlerinin, ilan ettikleri bu özel günlerinin arkasındaki hesapları biliyoruz. Bu hesapları, bu oyunu bozmak için buradayız.

Dünya Su Konseyini ve Dünya Su Forumunu kara listeye alırken; Birleşmiş Milletleri su sorununa ev sahipliği yapmaya çağıranlara da bir çift sözümüz var. Biz, Dünya Su Konseyini kuran ve yaşatanın Birleşmiş Milletler olduğunu da; bu çağrıyı yapanların oynadığı oyuna “tavşana kaç, tazıya tut” dendiğini de biliyoruz.

Dünya Su Günü adı altında halkları ve tüm canlıları susuz bırakmanın planlarını yapanlar, bu yılki 22 Mart’ı “Sınır aşan sulara” adadıklarını söylüyorlar.

Onlara göre sınırlar meşru, dereler ise gayrı meşrudur.

Onlara göre, sular, sınır aşmakla suç işlemektedir.

Biz, Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu olarak, suların sınırları değil, sınırların suların akışını ihlal ettiğini söylüyoruz.

Dünya Su Gününüz sizin olsun,

Biz, kapitalizmin doymak bilmez kar hırsına karşı tüm canlı yaşamın hakkını savunuyoruz. Bu mücadelemiz asla tek bir günle ya da bir haftayla sınırlı kalmayacak, toprağımız, ekmeğimiz, emeğimiz ve sularımız özgürleşene kadar devam edecektir.

SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR PLATFORMU