"SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR" ETKİNLİKLERİ


"SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR" ETKİNLİKLERİ

 

 

Bileşeni olduğumuz "Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu" nun,

5. Dünya Su Forumu'na karşı düzenlemiş oldugu etkinliklerin

"Mücadeleler ve Deneyimler" konulu (19.03.2009 günü yapılan) panelinde Allianoi mücadelesi

üzerine 25 dakikalık bir power point sunum

gerçekleştirdik. 

Allianoi'yi kurtarmak için gösterdiğimiz çabayı, hukuk savaşımımızı, karşılaştığımız güçlükleri detaylarıyla anlattığımız  panelde Hindistan Bombay’dan Afşar Jafri, Hindistan’daki içme, sulama ve yeraltı suları

konusunda verilen mücadeleleri paylaştı.  Jafri, Hindistan'da da Allianoi

benzeri sorunlar yaşadıklarını, 400 yıllık bir kentin baraj suları altında bırakıldığını söyledi.

Panel konuşmacılarından Prof. Dr. Gülser Kayır, Antalya suyu üzerinde, uluslararası şirketlerin de içinde bulunduğu çevrelerin oynadığı oyunları anlattı.

Dinleyiciler arasında bulunan Ahmet Yaraş, söz alıp, kazı heyeti başkanı olarak

Allianoi'de  karşısına çıkarılan  güçlüklerden ve Allianoi Girişim Grubu'nun çabalarından

sözederek, "ALLİANOİ'Yİ KURTARMA  

MÜCADELESİNİN EFSANELEŞMİŞ BİR MÜCADELE OLDUĞUNU"  ifade etti.

      Alime Mitap

Allianoi Girisim Grubu Dönem Sözcüsü

 

GENEL PROGRAM

Tarih

Saat

Etkinlik

Yer

15.Mar.09

15:30

Yürüyüş ve Miting

Kadıköy Meydanı

16.Mar.09

10:00

Basın Açıklaması

Bildirilecek

17-18 Mart 2009

9:00- 18:00 

Atölye Çalışmaları

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Taksim

17.Mar.09

19:00

Meşaleli yürüyüş

Taksim

19-20 Mart 2009

9:00-18:00  

Panel ve Forum

Mustafa Kemal Kültür Merkezi

21.Mar.09

 9:00-18:00

Film Gösterimi ve Karikatür Sergisi “SU”

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu ve Sergi Salonu

22.Mar.09

9:00-10:45 

Karikatür Sergisi “SU”

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu ve Sergi Salonu

22.Mar.09

9:00-10:45

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Strateji Toplantısı

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu ve Sergi Salonu

22.Mar.09

11:00

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Basın Açıklaması

Beşiktaş Meydanı

22.Mar.09

13:00-18:00

  Film Gösterimi “SU”              

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu ve Sergi Salonu

 

ATÖLYELER

17-18 Mart 2009 Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Atölye Programı

Salon No

Tarih

17/3/2009

 

18/3/2009

Saat

9 30

13 30

9 30

13 30

1

Atölyelerde her konu  sağlık

 Ve

 çevre perspektifinde tartışılacaktır

Suya Erişim / Metalaşma

Suyu Fiyatlandırma  

Farklı Su Kullanımları  (Tarım, Endüstri, Evsel Kullanım)/Su dağıtımında Sorunlar              

Suya Erişimde Çözümler       

Suya Erişimde Çözümler          

 Atölye Kolaylaştırıcısı:   Prof. Dr.Mehmet Türkay (Supolitik) ve İtalya

 Atölye Kolaylaştırıcısı: İlker Erdoğan (TMMOB) ve Al Hassan Adam

 Atölye Kolaylaştırıcısı:Yeter Gönül (Halk Cephesi) ve Mary Ann Manahan, Philipp Terhorst

2

Sınır Aşan Sular

Su - Canlılar ve Doğal Sistem 

Diğer

Sınır Aşan Sularla İlgili Uygulamalar (Sorunlar) ve çözüm Önerileri           

Sınır Aşan Sularla İlgili Uygulamalar (Sorunlar) ve çözüm Önerileri             

Suya müdahalenin ve Su Transferlerinin havzalara etkisi 

 

Su Adaleti (Water Justice)

     

 Atölye Kolaylaştırıcısı:           Suna Çetin (Baro)

 Atölye Kolaylaştırıcısı: Güray Dağ (Çağdaş Hukukçular Derneği) ve İtalya

Atölye Kolaylaştırıcısı: Prof. Dr. Beyza Üstün (Supolitik) ve Ann Kathrin Schneider

Atölye Kolaylaştırıcısı: Jerry van den Berge (ABVAKABO FNV)

3

Su ve Enerji

Diğer

Su ve Enerji

Yer seçimi – Çevre (Barajlar/ Göç) 

Gıda ve Su İlişkisi

    Enerji kullanımı      

 Enerji kimin için

 Atölye Kolaylaştırıcısı:        Tahir Öngür (Munzur Koruma Kurulu)ve Dorothea Haerlin

Atölye Kolaylaştırıcısı: Kenan Demirkol (TTB) ShineyVarghese

 Atölye Kolaylaştırıcısı:      Erhan Karaçay (TMMOB)

 Atölye Kolaylaştırıcısı:       Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar  (TURCEP)

4

Tarım, Orman ve Su

Yerel Çeşitliliğin korunması  (GDO,Hibrit Tohum)

  Sulama yöntemlerinin su kullanımına etkisi, çölleşme 

 Doğal Barajlar (Meralar,Ormanlar 2/B alanları) 

Sulama ve Kamu Yönetiminin göçle ilişkisi           

 Atölye Kolaylaştırıcısı:        Ahmet Atalık (TMMOB)

 Atölye Kolaylaştırıcısı:        Şenay Elhüseyni  (KESK)

 Atölye Kolaylaştırıcısı:        Besim Sertok (TMMOB)ve Annelies Broekman

 Atölye Kolaylaştırıcısı:     Abdullah Aysu (Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu)

5

 Su Kaynaklarımızın Kullanılması ve Emek

Artan iş-yükü, güvencesiz çalışma koşullarında: İşçi Sağlığı&İş Güvenliği ve Toplum Sağlığı     

  “Su kaynaklarının verimliliğinin arttırılması” girişimleri karşısında EMEK: örgütlenme, sendikalar     

Suyun metalaşması = İşçi sınıfının tüm katmanlarının reel ücretlerinde düşüş= Yoksulluğun artması               

Tüm Canlılar İçin Su                       

 Atölye Kolaylaştırıcısı:     Saadet Yeyin (KESK)

 Atölye Kolaylaştırıcısı:     Gaye Yılmaz (DİSK)ve Örsan Şenalp

 Atölye Kolaylaştırıcısı:     Mehmet Göçebe (İvme Dergisi)ve Guillermo Amorebieta

Atölye Kolaylaştırıcısı: Prof. Dr. Fuat Ercan (Supolitik)              

6

Mücadeleler ve Deneyimler

Diğer

  Türkiye'deki ve Diğer Ülkelerdeki mücadeleler ve deneyimler

  Türkiye'deki ve Diğer Ülkelerdeki mücadeleler ve deneyimler

Sınır aşan sulara ilişkin mücadele

Su ve Sanat           

 Atölye Kolaylaştırıcısı: Hasan Şen (Munzur Koruma Kurulu)

 Atölye Kolaylaştırıcısı:        Ethem Torunoğlu (TMMOB)ve Olivera

Atölye Kolaylaştırıcısı: Canol  Kocagöz (HOMUR Dergisi)

PANEL – FORUMLAR

19-20 Mart 2009 Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Forum-Panel Programı

Tarih

Saat

Yer: Mustafa Kemal Kültür Merkezi Akatlar Beşiktaş

19.03.2009

09:00

Açılış ve Gösteri  

09:20

"Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu" Konuşması                                                                              Prof. Dr. Beyza Üstün (YTÜ Çevre Müh. Böl.)

09:50

DİSK Genel Başkanı Konuşması

10:00

KESK Genel Başkanı Konuşması

10:10

TTB Genel Başkanı Konuşması

10:20

TMMOB Genel Başkanı Konuşması

10:30

Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Konuşması

10:40

İSMMMO Genel Başkanı Konuşması

10:50

Supolitik Grup Temsilcisi Konuşması

11:00

Uluslararası Aktivistlerin Konuşması

11:30

Film Gösterimi

12:00

Yemek Arası

13:00

Mücadeleler ve Deneyimler     Panel Yöneticisi : Prof. Dr. Mehmet Türkay

 

Panelistler:

Yeter Gönül (Halk Cephesi)

Hasan Şen ( Munzur Koruma Kurulu)

Hüseyin Demirdizen (TTB)

Derelerin Kardeşliği Platformu Temsilcisi

Alime Mitap (Allianoi Girişim Grubu)

Dikili Belediye Başkanlığı

Prof. Dr. Gülser Kayır (Antalya Su Hizmetlerinin Özelleştirilmesi konu başlığı ile )

Maden Mahallesi Grup Temsilcisi

Armutlu Grup Temsilcisi

Uluslar arası Aktivistler

17:30

Genel değerlendirme

20.03.2009

09:00

Atölye Çalışmaları Bilgilendirme      Panel Yöneticisi : Murat Gökdemir (İKK)

 

Suya Erişim ve Metalaşma

Sınır Aşan Sular Sorunlar ve Çözüm önerileri

Suya müdahalenin ve Su Transferlerinin Havzalara Etkisi

Su ve Enerji

Tarım, Orman ve Su

10:30

Çay- Kahve Arası

10:40

Atölye Çalışmaları Bilgilendirme      Panel Yöneticisi : Murat Gökdemir (İKK)

 

Gıda ve Su

Tüm Canlılar İçin Su

Su Kaynaklarımızın Kullanılması ve Emek

Mücadele ve Deneyimler

Su ve Sanat

12:00

Yemek Arası

19-20 Mart 2009 Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Forum-Panel Programı

Tarih

Saat

Yer: Mustafa Kemal Kültür Merkezi Akatlar Beşiktaş

20.03.2009

12:30

Su Kaynakları ve Su Havzalarının Korunumu     ForumYöneticisi : Türksen Başer Kafoğlu     (İst Çevre Koneyi Gn Sek)

12:35

Su Havzalarının Çevresel Korunumu Prof. Dr. Beyza Üstün

12:45

Su Havzalarının Planlanması  Yıldız Uysal (Mim Odası İst Büyükkent Şb) 

12:55

Forum

14:00

Su ve Sağlık     ForumYöneticisi : Akif Akalın (TTB)

14:05

Su ve Halk Sağlığı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Topuzoğlu

14:15

Su ve Sağlık Dr. Murat Fırat 

14:25

Forum

15:30

Çay- Kahve Arası

15:45

Su Kullanımı ve Ekonomi Politiği    ForumYöneticisi : (İSMMMO)

15:50

Su Kullanımı ve Ekonomi Politiği Prof. Dr. Fuat Ercan

16:05

Forum

17:00

Enerji; Su İklim Değişikliği     ForumYöneticisi : (EMO)

17:05

Enerji ve Su     Erhan Karaçay(EMO)

17:15

Yenilenebilir Enerjiler Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar (TURÇEP)

17:25

Küresel ısınma ve su İsmail Küçük (İKK)

17:35

Forum

18:30

Kapanış

 

http://suplatformu.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1