BASIN AÇIKLAMASI HABERİ-Allianoi-Çocuklara Mektup ve İmza Kampanyası-


BASIN AÇIKLAMASI HABERİ-Allianoi-Çocuklara Mektup ve İmza Kampanyası-
Basın Açıklamamızı, çocukların katılımıyla coşkulu bir ortamda yaptık. Çocukların Allianoi için verdiği binlerce imzayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na postaladık.

Değerli Basın Mensupları

Allianoi’nin baraj suları altında bırakılarak yok edilmesine karşı mücadelemiz devam ediyor. 2001 yılında 1. derece arkeolojik sit alanı olduğu yönünde karar verilen bölgede, yasaya aykırı biçimde baraj inşaatının sürdürülmesi, telafisi mümkün olamayacak hasarlara yol açmaktadır. Ortaya çıkan hukuka aykırılık, Allianoi'nin suya gömülmesi halinde bağışlanamaz bir suç haline gelecektir.

Tarihsel sorumluluğumuz büyüktür. Yetkililere, Kızılderililerin çok bilinen atasözünü bir kez daha anımsatmak isteriz: “BİZ DÜNYAYI ÇOCUKLARIMIZDAN ÖDÜNÇ ALDIK”

1800 yıl önce yapılmış olan Roma Çağı antik sağlık yurdu Allianoi, bir insanlık mirasıdır. Bunca zamandır çeşitli uygarlıklarca kullanılmış ve korunmuştur. Bugün ise bizler, Allianoi’yi baraj suları altında bırakmak isteyen yetkililere karşı bir hukuk mücadelesi vermek zorundayız. Bu, üzücü ve düşündürücüdür.

Bu mücadele sürecinde, geldiğimiz noktada sorunu çocuklarla da paylaşmak gereğini duyduk. Bugünün küçükleri, kısa sürede yetişkin insanlar olacak. Onların, bir barajın derin suları altında yitip gitmiş Allianoi’ yi üzgün gözlerle aramaları olasılığı hiç de az değil.

Bu düşüncelerle, Allianoi Girişim Grubu olarak, çocuklara bir mektup yazdık. Mektubu okuyan küçükler, “Sayın Yetkililer” diye başlayan ve Allianoi’nin baraj suları altında kalmaması yönündeki isteği dile getiren metni de okuyarak altına imzalarını attılar.

2008’in Ekim ayında başlattığımız “ÇOCUKLARA MEKTUP ve İMZA KAMPANYASI”, İzmir Kitap Fuarı’nda da sürdü ve Fuar’ın kapanışıyla birlikte sona erdi.

Bu kampanya süresince binlerce imza atıldı. Allianoi’nin öyküsünü anlattığımız çocuklar, kararlı bir tavırla kaleme sarılıp; büyük bir ciddiyetle imzalarını attılar. Nymphe (Su Perisi)’nin yurdu için bir şeyler yapmış olmanın sevinciyle ayrıldılar yanımızdan.

Biz, çocukların da Allianoi’ nin yok edilmesine izin vermeyecekleri izlenimini edindik.

09.05.2009

Alime Mitap
Allianoi Girişim Grubu Dönem Sözcüsü